Sử dụng chai rửa mắt khẩn cấp trong trường hợp nào

0 comment Tags: , , , , , ,

SỬ DỤNG CHAI RỬA MẮT KHẨN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO Các loại chai rửa mắt khẩn cấp/ chai rửa mắt cá nhân chỉ được xem là thiết bị bổ…

Giới thiệu tiêu chuẩn ANSI Z358.1 – 2009 Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

0 comment Tags: , , , ,

Tiêu chuẩn ANSI Z358.1-2009 thiết lập hiệu suất tối thiểu và sử dụng các yêu cầu chung cho tất cả các loại bồn rửa mắt, vòi tắm khẩn cấp được…