Lãnh đạo về vấn đề an toàn cho công nhân viên - Bồn Rửa Mắt Khẩn Cấp

Lãnh đạo về vấn đề an toàn cho công nhân viên

0 comment Tags:

Lãnh đạo về vấn đề an toàn cho công nhân viên

Để duy trì một nơi làm việc không có chấn thương là mục tiêu mà các nhà quản lý an toàn tích cực làm việc để đạt được. Một môi trường an toàn để làm việc có thể được quy cho là có một nhà lãnh đạo an toàn với các đặc điểm lãnh đạo có giá trị. Để an toàn được thực hiện đúng trong môi trường làm việc, phải có một nhà lãnh đạo có quyền lực với nhân viên của mình và có động lực nội tại cho một nơi làm việc an toàn để tiếp cận hiệu quả với nhân viên. Một số đặc điểm chính bao gồm:

 

1. Luôn xem xét quan điểm của từng nhân viên . 

An toàn có một ý nghĩa khác nhau đối với mỗi cá nhân. Người lãnh đạo an toàn sẽ xử lý sự an toàn khác với một nhân viên tuyến đầu. Một người lãnh đạo an toàn phải chịu trách nhiệm về an ninh của những người làm việc bên dưới anh ta hoặc cô ta. Một công nhân tiền tuyến chịu trách nhiệm về sự an toàn của chính mình. Tìm hiểu những gì thúc đẩy nhân viên giữ an toàn tại nơi làm việc để xây dựng một chương trình an toàn.

 

2. Xây dựng động lực

Một khi bạn tìm ra điều gì thúc đẩy nhân viên của bạn giữ an toàn tại nơi làm việc, hãy xây dựng một chương trình được thiết kế xung quanh động lực của họ. Tìm hiểu phương pháp tốt nhất là gì để thúc đẩy mỗi nhân viên. Nó có thể ở dạng các cuộc họp về an toàn, hình thành một nhiệm vụ – nhóm làm việc hoặc huấn luyện nhân viên về các mẹo an toàn.

Lãnh đạo về vấn đề an toàn cho công nhân viên

Lãnh đạo về vấn đề an toàn cho công nhân viên

3. Tích cực tham gia

Điều quan trọng là một nhà lãnh đạo an toàn để duy trì sự tham gia giữa các nhân viên. Hãy để mắt đến những ý tưởng và chiến thuật mới để có một nơi làm việc liên tục an toàn. Một nhà lãnh đạo an toàn có hiệu quả cao khi có sự đổi mới liên tục với các kỹ thuật liên quan đến an toàn.

 


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

» Trạm rửa mắt bảo trì kém có thể đe dọa nhân viên của bạn

» Sự nguy hiểm từ nước ô nhiễm bồn rửa mắt không tiêu chuẩn

» Chọn Bồn rửa mắt khẩn cấp di động hay Bồn rửa mắt cố định?

Leave A Comment

Your email address will not be published.